Tạo tài khoản mới
Để đăng ký một tài khoản, bạn hãy điền thông tin vào các trường dưới đây. Bạn cần xác thực email của bạn để khai thác đươc hết các tính năng của trung tâm hỗ trợ.

Thông tin chung 
 
Tên đầy đủ:
Email:
Mật khẩu:
Mật khẩu (lặp lại)

Verify Registration 
 
Hãy điền những ký tự bạn nhìn thấy vào ô chữ phía dưới. Thủ tục này là bắt buộc để tránh bị đăng ký tự động.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng của HOANGVI.COM - Giải pháp phần mềm: HOTRONHANH